Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Dzień 1 – 28.06.2023 r.

9.00 – 10.00 – Rejestracja uczestników

10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji (powitania, wystąpienia gości)

10.30 – 12.00 – Uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. dr. hab. Józefowi Wójcikiewiczowi

SESJA OKOLICZNOŚCIOWA

  • Uroczyste wręczenie Księgi Jubileuszowej prof. dr. hab. Józefowi Wójcikiewiczowi

  • Zasłużeni dla Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego (wręczenie medali okolicznościowych)

 

12.00 – 13.00 – przerwa kawowa z lampką wina

 

13.00 – 15.00 – Prezentacje Katedr, Zakładów, Pracowni i Zespołów Kryminalistyki i PTK

(moderatorzy: prof. dr hab. J. Wójcikiewicz, dr hab. M. Goc, prof. UR)

SESJA JUBILEUSZOWA

  • 60 lat Pracowni Kryminalistyki UJ – prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz

  • 50 lat Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego - Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne z perspektywy pół wieku działalności – dr hab. Mieczysław Goc, prof. UR, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski

 

SESJA - PREZENTACJE INSTYTUCJI

D. Zuba, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

K. Juszka, Kryminalistyka w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

M. Leśniak, Zespół Badań Kryminalistycznych WPiA Uniwersytetu Śląskiego

W. Pływaczewski, Katedra Kryminologii i Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

D. Semków, Pracownia Kryminologii i Kryminalistyki Uniwersytetu Rzeszowskiego

T. Tomaszewski, Katedra Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Nauk Sądowych UW

M. Trzciński, Katedra Kryminalistyki WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego

A. Tucholska-Lenart, 25 - lecie działalności Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

W. Wojtyczka, Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

 

15.00 – 18.00 – OBRADY

KRYMINALISTYKA – TEORIA, PRAKTYKA, EDUKACJA

15.00 – 16.30 SESJA I – KRYMINALISTYKA W SYSTEMIE NAUK SĄDOWYCH – TEORIA I PRAKTYKA

(moderator: prof. dr hab. T. Tomaszewski)

Shepitko Valery, Directions and trends of Criminalistics and Forensic Sciences in Ukraine (Kierunki i trendy kryminalistyki i nauk sądowych w Ukrainie)

Malewski Henryk, Kurapka Vidmantas Egidijus, Matulienė Snieguolė, Litewsko-polsko-ukraińska współpraca czynnikiem inspirującym integracyjne procesy w kryminalistyce obszaru Trójmorza (Intermarium)

Zuba Dariusz, Kierunki rozwoju nauk sądowych

Gruza Ewa, Kryminalistyka jutra - ewolucja czy rewolucja?

Kasprzak Jerzy, Filozofia kryminalistyki - kompleksowe spojrzenie na teorię tej nauki

 

16.30 – 18.00 SESJA II – KRYMINALISTYKA – HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

(moderator: dr hab. D. Zuba, prof. IES)

Trzciński Maciej, Zbrodnie z przeszłości-o perspektywach wykorzystania współczesnej kryminalistyki

Skowronek Rafał, Kryminalistyka na łamach „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii” (1951-2022)

Całkiewicz Monika, Nauczanie kryminalistyki w ocenie studentów

Zubańska Magdalena, Kryminalistyczne badania poligraficzne – metoda identyfikacji znana praktyce  polskiego procesu karnego od 60 lat

Berdzik Tomasz, Katastrofa Lotnicza samolotu IŁ-62 PLL LOT  ,,Mikołaj Kopernik” – Studium Przypadku. Aspekty prawne, kryminalistyczne i historyczne

18.00 – powitalna kolacja („welcoming party”)

Dzień 2 – 29.06.2023 r.

9.00 – 11.00 – OBRADY

NOWE TECHNOLOGIE KRYMINALISTYCZNE W PRAKTYCE ŚLEDCZEJ I EKSPERTYZIE SĄDOWEJ

SESJA III – KRYMINALISTYCZNE BADANIA DOKUMENTÓW (cz. 1)

(moderator: prof. dr hab. E. Gruza)

Grynkiewicz Aleksandra, Bezpieczeństwo dokumentów a rola edukacyjna Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Dzida Jagoda, Występowanie w piśmie ręcznym wybranych cech graficznych - założenia badań populacyjnych

Dziedzic Tomasz, Nowe ujęcie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej w badaniach pisma ręcznego

Kipouras Pavlos, De facto validity of a testament and proof issues of the comparative material (Faktyczna ważność testamentu i kwestie dowodowe materiału porównawczego)

Bilski Piotr, Automatyczna weryfikacja autentyczności podpisu odręcznego z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji

Solarz Liliana, Łuszczuk Krystyn, Usuwanie przebarwień linii graficznych pisma z wykorzystaniem programu EDYTOR v.3.0 jako ważny etap badań pismoznawczych

 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

 

11.30 – 13.30 – OBRADY
SESJA IV – KRYMINALISTYCZNE BADANIA DOKUMENTÓW (cz. 2)

(moderator: dr hab. A. Koziczak, prof. UKW)

Agalidi Yuriy, Forensic investigations of magnetic printing based on magnetic measurements (Badania kryminalistyczne druku magnetycznego na podstawie pomiarów magnetycznych)

Zieliński Zbigniew, Badanie autentyczności dokumentów historycznych

Leśniak Marek, Specyfika kryminalistycznych badań sygnatur malarskich

Rybak-Karkosz Olivia, Czy nadchodzi rewolucja w badaniu autentyczności dzieł sztuki? O możliwościach zastosowania sztucznej inteligencji w weryfikowaniu autentyczności dzieł malarskich

 

SESJA V – TAKTYCZNO-TECHNICZNE ASPEKTY DZIAŁAŃ ŚLEDCZYCH

(moderator: dr hab. A. Koziczak, prof. UKW)

Zadworna Sylwia, Gawęda Klaudia, Uwagi dotyczące czynności wykonywanych przez techników kryminalistyki z wybranych Komend Policji w województwie śląskim

Wilk Dariusz, Taktyczno-procesowe sposoby uzyskiwania materiału porównawczego od osób w celu wykrycia sprawcy. Aspekty prawne, kryminalistyczne i społeczne

Maziarz Jakob, Pierwsze nowoczesne badania przesiewowe w Polsce - Kraków 1936

 

13.30 – 14.30 – lunch

14.30 – 16.00 – zwiedzanie Collegium Maius UJ

 

16.00 – 19.00 – OBRADY
SESJA VI – OPINIA BIEGŁEGO W PROCESIE KARNYM

(moderator: prof. dr H. Malewski)

Girdwoyń Piotr, Tomaszewski Tadeusz, Omyłka, niestaranność czy fałszerstwo – wady opinii biegłego i sposoby ich naprawiania

Hrehorowicz Małgorzata, Kryminalistyczne aspekty przestępstwa wydania przez biegłego fałszywej opinii

 

SESJA VII – KRYMINALISTYCZNE BADANIA INTERDYSCYPLINARNE

(moderator: prof. dr H. Malewski)

Orsolya Horváth, Evidence related to 3D printing technology.

Woźniewski Krzysztof, Lewkowicz Aneta, Kasprzak Magdalena, Nowatorska, nietoksyczna metoda wizualizacji śladów daktyloskopijnych na papierach standardowych i termicznych

Bułka Dariusz, Wójtowicz Tomasz, Winiarska Weronika, Automatyzacja w procesie analizy plam krwawych

Wąs-Gubała Jolanta, Różnicowanie fragmentów barwnych włókien bawełnianych w badaniach kryminalistycznych 

Śmigiel-Kamińska Daria, Wąs-Gubała Jolanta, Stepnowski Piotr, Kumirska Jolanta, Kryminalistyczne badania zdegradowanych włókien tekstylnych z wykorzystaniem technik chromatograficznych

Świętek Maciej, Przykłady „nietypowych” spraw mechanoskopijnych wykonywanych w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie

20.00 – uroczysta kolacja w C.K. Browar Kraków (ul. Podwale 7, przystanek: Teatr Bagatela)

Dzień 3 – 30.06.2023 r.

9.00 – 11.00 – OBRADY
SESJA VIII – INFORMATYKA I DOWODY CYFROWE

(moderator: prof. dr hab. A. Lach)

Shevchuk Viktor, Actual problems of using digital criminalistics in the investigation of war crimes in Ukraine (Problemy wykorzystania kryminalistyki cyfrowej w śledztwach w sprawie zbrodni wojennych w Ukrainie)

Solodov Denis, Metadane w plikach cyfrowych – aspekty kryminalistyczne

Rabczuk Stanisław, Złapani w sieci. Taktyka udowadniania sprawstwa przestępstw popełnionych za pośrednictwem mediów społecznościowych w świetle badań aktowych

Słowiński Piotr, Cyberprzestępczość wykorzystująca funkcjonalności lub podatności Internetu Rzeczy

SESJA IX – CZYNNOŚCI OPERACYJNE I DZIAŁALNOŚĆ POLICJI

(moderator: prof. dr hab. A. Lach)

Opitek Paweł, Procesowo-kryminalistyczne aspekty wprowadzania materiałów z czynności operacyjno-rozpoznawczych do procesu

Tomaszewska-Michalak Magdalena, Paweł Waszkiewicz, Wykorzystanie kamer nasobnych w pracy organów ścigania

Tomaszewska-Michalak Magdalena, Tomaszewski Tadeusz, Czy wierzymy polskiej Policji? Dane statystyczne a opinia publiczna

Kruczek Magdalena, Wybrane aspekty funkcjonowania kryminalistycznych baz danych daktyloskopijnych. Utworzenie bazy eliminacyjnej dla Zbioru Danych Daktyloskopijnych w Polsce

 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

 

11.30 – 14.30 – OBRADY I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
SESJA X – ŚLADY PAMIĘCIOWE I CZYNNOŚCI KRYMINALISTYCZNO-PROCESOWE

(moderator: prof. dr hab. J. Kasprzak)

Lach Arkadiusz, Specyfika przesłuchania zdalnego świadka

Jagiełło Dariusz, Wady i błędy w dokumentowaniu czynności przesłuchania

Mazur Olga, Rejestrowanie przesłuchań podejrzanych na etapie postępowania przygotowawczego – konieczność czy kaprys?

Lisiecki Mirosław, Wpływ sugestywności wizerunku i atrakcyjności twarzy na bezstronność parady identyfikacyjnej okazania ze zdjęć

Herbowski Piotr, „Rozpoznanie” z monitoringu jako nowa metoda identyfikacji sprawców?

Krać Amanda, Sidor Tomasz, Opiniowanie w sprawach karnych w zakresie percepcji wieku biologicznego osób małoletnich przez osoby dorosłe

Olszak-Haeussler Karolina, Behawioralny odcisk palca (Behavioural Fingerprinting), jako metoda łączenia przestępstw w serie

Sabat Janina, Lingwistyka kryminalistyczna w służbie kryminalistyki

Walicka-Marek Halina, Portret psychologiczny sprawców przestępstw przeciwko wolności seksualnej nieletnich

14.30 – 15.30 – lunch i wyjazd uczestników

Postery

Gajek Magdalena, Rogowski Jacek, Maćkiewicz Elżbieta, Sokołowska Monika, Szynkowska-Jóźwik Małgorzata, Analiza składu mieszanin zawierających substancję psychoaktywną oraz wykrywanie ich śladowych ilości na odciskach palców techniką ToF-SIMS

Goc Mieczysław, Miron Marek, Inteligentny system do identyfikacji fałszerstwa cech biometrycznych pisma ręcznego - komunikat z realizacji projektu badawczego

Maćkiewicz Elżbieta, Gajek Magdalena, Rogowski Jacek, Parczewski Andrzej, Szynkowska-Jóźwik Małgorzata, Ślady linii papilarnych zanieczyszczone marihuaną – analiza składu chemicznego i możliwość obrazowania za pomocą techniki ToF-SIMS

Pawlaczyk Aleksandra, Frontczak Zuzanna, Wysocki Piotr, Szynkowska-Jóźwik Małgorzata, Wykorzystanie techniki LA-ICP-MS w badaniu materiałów opakowaniowych w kontekście oceny ich oryginalności

Wysocki Piotr, Zdziebczyńska Aneta, Pawlaczyk Aleksandra, Gajek Magdalena, Szynkowska-Jóźwik Małgorzata, Identyfikacja rodzaju materiału włókienniczego technikami SEM-EDS i ICP-OES

Zielińska Katarzyna, Binczarski Michał, Pawlaczyk Aleksandra, Gajek Magdalena, Witońska Izabela, Szynkowska-Jóźwik Małgorzata, The new approach to the Cabernet Sauvignon wine analysis based on combined data from GC-MS and ICP-OES techniques